Teoria przemysłów kultury, poszukiwanie odpowiednich narzędzi, wypracowanie własnej metodologii.

Badania dotyczące wypracowania najwłaściwszych metod opisu i analizy sektorów kultury. Działania realizowane na przykładzie sektora polskiej produkcji filmowej. Analizy strategiczne jako narzędzie badawcze przemysłu kultury. Analizy makro-otoczenia, analizy otoczenia konkurencyjnego, analizy portfelowe, analizy SWOT i inne metody wywodzące się z ekonomii, które przystosowujemy do specyfiki przemysłów kreatywnych.