Nadia Mikutra

Członek Zarządu

Od 2014 r. związana z WAMA Film Festival w Olsztynie, początkowo jako wolontariusz, następnie jako pracownik biura festiwalowego, a następnie sekretarz Jury Konkursu Głównego. W czasach licealnych uczęszczała na zajęcia teatralne w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Od 2019 r. pełni funkcję sekretarza zarządu Instytutu KOSMOPOLIS Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie, prowadząc biuro fundacji i nadzorując bieżące sprawy organizacyjne. W czasie wolnym oddaje się swoim zainteresowaniom, takim jak film i teatr.