Od tegorocznej edycji festiwalu Nagroda Jury Warmii i Mazur będzie nosiła imię Anny Wasilewskiej – poinformowali organizatorzy WAMA Film Festival w Olsztynie. To wyraz szczególnego uznania twórców największego wydarzenia filmowego Warmii i Mazur dla osoby, bez której festiwal nie miałby szans powstać i rozwijać się w stolicy regionu.

W ocenie Marcina Kot Bastkowskiego „Anna Wasilewska była wspaniałą dobrą osobą, bardzo uwrażliwioną na kulturę, w tym sztukę filmową. Jej bezinteresowna życzliwość, pomoc i zaangażowanie w sprawy festiwalu bardzo pomogły mu rozwinąć się przez ostatnie osiem lat.” – Cały czas czuliśmy zaufanie Pani Anny, wiedzieliśmy, że możemy na Nią liczyć – podkreślał dyrektor festiwalu.

Dla wszystkich osób związanych z festiwalem jest to powód do dumy, czujemy się zaszczyceni. Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność Rodzinie Anny Wasilewskiej za wsparcie idei uhonorowania Pani Anny w ten szczególny, „filmowy” sposób – dodał producent WAMA Film Festival Maciej Dominiak.

Anna Wasilewska była doświadczonym i oddanym mieszkańcom regionu samorządowcem. W latach 2007-2008 pełniła urząd wiceprezydenta Olsztyna, następnie w latach 2010-2015 zasiadała w zarządzie województwa warmińsko-mazurskiego. Zajmowała się kulturą i edukacją, pomocą społeczną, turystyką, promocją regionu oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. Od 2015 roku reprezentowała Olsztyn w Sejmie RP. Zajmowała się m.in. sprawami edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. Była też wiceprzewodniczącą komisji ds. petycji w obecnej kadencji Sejmu. Zmarła 6 kwietnia 2021 roku w Olsztynie w wieku 63 lat.

fot. Joanna Barchetto


Tegoroczny, 8. WAMA Film Festival, odbędzie się w dniach 5-9 października br. w Olsztynie, a projekcje będą miały miejsce w Multikinie w Galerii Warmińskiej (ul Juliana Tuwima 26). Wszystkie wydarzenia 8. edycji WAMA Film Festival będą odbywać się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas WAMA Film Festival obowiązywać będą wytyczne Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.


Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie. Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation” dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Festiwal współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+ oraz Narodowe Centrum Kultury.

Partnerem logistycznym festiwalu jest Grupa JD Kulej Autoryzowany Dealer Marek Ford i KIA w Olsztynie, a partnerem technologicznym BEIKS Machulski.

Partnerami międzynarodowymi tegorocznej edycji festiwalu są: Stiftelsen Amandusfestivalen (Norwegia), Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy), CinemaHall (Ukraina) oraz KINOGRAPHE (Francja).