ZESPÓŁ

KOSMOPOLIS tworzą ludzie zatrudnieni w szeroko pojętych przemysłach kreatywnych. Są to naukowcy, badacze, menedżerowie kultury, ekonomiści, pedagodzy oraz twórcy filmowi, telewizyjni i teatralni.

Instytutem kieruje 4-osobowy Zarząd, nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje 5-osobowa Rada Programowa.

FUNDATORZY


Anna Mucha
Przewodnicząca Rady Fundatorów


dr Anna Wróblewska
Członek Rady Fundatorów


Maciej Dominiak
Członek Rady Fundatorów

RADA PROGRAMOWA


dr Janusz Zaorski
Przewodniczący Rady Programowej


dr Michał Oleszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Programowej


dr Ewa Frączek-Biłat
Członek Rady Programowej


Remigiusz Barbachowski
Członek Rady Programowej


Mateusz Damięcki
Członek Rady Programowej

ZARZĄD


dr Anna Wróblewska
Dyrektor Programowy


Mirosława Rudnicka
Dyrektor Finansowy


Nadia Mikutra
Członek Zarządu