KONTAKT

Korespondencję prosimy kierować na poniższe adresy:

SIEDZIBA

Instytut KOSMOPOLIS
Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Plac gen. Józefa Bema 2
10-516 Olsztyn, Polska

SEKRETARIAT

Instytut KOSMOPOLIS
Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

e: instytut@kosmopolis.pl
t: +48 89 722 92 22

DANE FUNDACJI

REGON:146515722
NIP:7962961019
KRS: 0000448330


Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
60 2030 0045 1110 0000 0258 3590