KONTAKT

Korespondencję prosimy kierować na poniższe adresy:

SIEDZIBA

Instytut KOSMOPOLIS
Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

ul. Jerzego Lanca 3
10-528 Olsztyn, Polska

SEKRETARIAT

Instytut KOSMOPOLIS
Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

ul. Jerzego Lanca 3 pok. 4
10-528 Olsztyn, Polska

e: instytut@kosmopolis.pl
t: +48 89 722 92 22

BIURO W RADOMIU

Instytut KOSMOPOLIS
Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

ul. Stanisława Zbrowskiego 14
26-610 Radom, Polska

e: biuro@kosmopolis.pl
t: +48 22 425 09 67

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

REGON:146515722
NIP:7962961019
KRS: 0000448330

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
60 2030 0045 1110 0000 0258 3590