Działalność

Przemysły kreatywne stanowią siłę napędową współczesnej rzeczywistości. Talent, kreatywność, odwaga, fantazja i wytrwałość to najważniejsze czynniki zmieniające świat oparty na wiedzy, nowych technologiach i innowacjach. Podstawowym celem Instytutu KOSMOPOLIS – Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji jest tworzenie wartościowych przedsięwzięć, wypracowanie innowacyjnych form działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej oraz kreowanie aktywności społecznej w tym zakresie.

Czym się zajmujemy?

  • realizujemy projekty naukowo-badawcze
  • przygotowujemy programy edukacyjne, specjalistyczne warsztaty i szkolenia
  • organizujemy konferencje, panele dyskusyjne, festiwale i przeglądy
  • szkolimy menedżerów i pracowników sektora kreatywnego
  • przygotowujemy wydawnictwa, ekspertyzy, opinie
  • współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i szkołami
  • wspieramy lokalne inicjatywy kulturalne i edukacyjne, zwłaszcza w regionach zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturowym
  • działamy na rzecz powszechnego dostępu do kultury i edukacji

POLECAMY