PROJEKTY

Instytut podejmuje liczne działania z zakresu nauki, kultury i edukacji. Organizuje warsztaty, konferencje, imprezy edukacyjne i kulturalne, prowadzi badania z zakresu nauk humanistycznych, ekonomii kultury i zagadnień związanych z przemysłem kreatywnym.