Celem projektu INTERFILMLAB 7.0 było dostarczenie młodym osobom stawiającym pierwsze kroki w branży filmowej wiedzy z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku filmowego oraz możliwości wzmocnienia potencjału eksportowego polskiego kina już na początkowym etapie rozwoju projektów filmowych i planowania produkcji.

INTERFILMLAB to projekt edukacyjny, który jest przeprowadzany w formie cyklicznych szkoleń i warsztatów. Jego materialnym rezultatem jest przygotowywana co roku publikacja, która stanowi zbiór cennych informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu sztuki filmowej, produkcji czy dystrybucji. Opracowania są kierowane przede wszystkim do osób wkraczających do świata filmu, by zawarte w publikacji wnioski i wskazówki pomogły im swobodnie poruszać się w środowisku filmowym.

Tematyka INTERFILMLAB 7.0

Siódma odsłona projektu INTERFILMLAB została przeprowadzona jako wydarzenie towarzyszące 16. Ogólnopolskim Spotkaniom Filmowym KAMERALNE LATO w Radomiu oraz 10. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Tematem przewodnim warsztatów zrealizowanych w ramach 7.0 INTERFILMLAB były zasady produkcji, sprzedaży, promocji i dystrybucji filmów na rynku międzynarodowym. Szkolenia dotyczyły również rozwoju umiejętności w zakresie autopromocji i networkingu. W gronie ekspertów znaleźli się m.in. Beata Rzeźniczek i Anna Dziedzic.

Zwieńczenie prac w ramach 7. edycji projektu stanowi publikacja, którą skompilowała dr Anna Wróblewska, dyrektorka programowa Instytutu KOSMOPOLIS, dziennikarka, publicystka, krytyczka filmowa i wykładowczyni akademicka. Autorka przeprowadziła szereg rozmów z ekspertami i ekspertkami projektu INTERFILMLAB, a następnie przeanalizowała i omówiła w swojej pracy nie tylko pozycję koprodukcji międzynarodowych na polskim rynku pod kątem prawnym i finansowym, ale także rolę komunikacji i wyzwania dystrybucyjne w kontekście wielokulturowych przedsięwzięć. Publikacja ukazała się na oficjalnej stronie projektu – interfilmlab.pl.

Podsumowanie 7. edycji INTERFILMLAB

– Pierwszorzędne znaczenie podczas koprodukcji ma zaufanie. Pozwala ono na przezwyciężenie konfliktów kulturowych, krótkotrwałych konfliktów interesów, a nawet problemów ze wzajemnym zrozumieniem, często pojawiających się podczas negocjowania umów i klauzul – podkreśla dr Anna Wróblewska, naświetlając w swojej publikacji najważniejsze kwestie, które trzeba rozważyć podczas pracy nad międzynarodowymi projektami filmowymi.

Przygotowana przez dr Annę Wróblewską publikacja, wieńcząca INTERFILMLAB 7.0, stanowi bogate źródło wiedzy na temat rozwoju polskiej kinematografii w zakresie międzynarodowym. Zachęcamy do zapoznania się całą treścią artykułu. Poniżej zamieszczamy link do pobrania publikacji.

Projekt „INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego (7. edycja)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu: „Rozwój Sektorów Kreatywnych 2023”.