Wiceprzewodniczący Rady Programowej Instytutu KOSMOPOLIS – Michał Oleszczyk – został tegorocznym laureatem Nagrody im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz młodego kina. To nagroda za konsekwentne promowanie wartościowych debiutów filmowych, wspieranie młodych talentów i zaangażowanie w inicjatywy popularyzujące młode kino.

Nagroda im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz polskiego kina niezależnego nie jest nagrodą regulaminową, nie przyznaje jej OFFOWA AKADEMIA FILMOWA, lecz komitet organizacyjny nagród. Do tej pory została przyznana tylko 7 razy – pierwszym jej laureatem był obecny patron – Jan Machulski.

Komitet organizacyjny jest dosyć oszczędny w jej przyznawaniu, Nagroda za całokształt nie jest nagrodą sezonową, koniunkturalną, lub podążającą za tendencjami, kontekstami i sezonowym zainteresowaniem kinem niezależnym. To nagroda za konsekwentne i niezwiązane z trendami wspieranie polskiego kina niezależnego na przestrzeni lat, a nie tylko w jednym modnym sezonie, w których kilka udanych debiutów powoduje, że w dobrym tonie jest „kochać kino niezależne”. Postać Jana Machulskiego i jego wieloletnia działalność wspierająca młodych twórców, wyznacza nam w tym przypadku bardzo wysoką poprzeczkę.

fot. Przemysław Skrzydło