Już 19 lipca 2021 r. w Sokołowsku rozpocznie się międzynarodowa wymiana młodzieży,
adresowana do młodych europejskich scenarzystów, reżyserów i producentów. W ramach międzynarodowych warsztatów scenariuszowych uczestnicy będą rozwijali swoje projekty filmów fabularnych oraz poznawali tajniki produkcji filmowej.

Ważnym punktem odniesienia dla uczestników Visual Story Lab ma być postać Krzysztofa
Kieślowskiego i materiały z Archiwum Kieślowskiego w Sokołowsku.
Proejkt wpisuje się doskonale w strategię budowania programów edukacyjnych dla młodej
branży filmowej. To projekt, który stawia na praktyczną pracę nad rozwojem konkretnych projektów, stwarza możliwości nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz kreuje perspektywy dla potencjalnych koprodukcji.

Projekt 2020-2-PL01-KA105-083014 jest dofinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.