Młodzież z czterech europejskich krajów Polski, Włoch i Ukrainy spotkali się
w Olsztynie aby wspólnie opracować nowoczesne metody wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących procesu kreatywnej produkcji filmowej i reżyserii. Jakie są efekty ich działań?

Projekt “MOVE – Manufactory of Visual Education” był wyjątkową międzynarodową wymianą młodzieży, skupioną wokół zagadnień z zakresu reżyserii i kreatywnej produkcji filmowej.

Młodzi ludzie, planując swoje przedsięwzięcie, postanowili skoncentrować się na poszukiwaniu nowoczesnych i pionierskich sposobów wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących procesu kreatywnej produkcji filmowej i reżyserii, jakie dają europejskie kinematografie w kontekście wsparcia i rozwoju młodych talentów filmowych. Zgodnie stwierdzili, że jedynie stworzenie inicjatywy stanowiącej europejską platformę współpracy młodych twórców może stać się realną przestrzenią rozwojową, dającą im siłę napędową i pozwalającą wykroczyć poza ograniczenia związane z funkcjonowaniem poszczególnych kinematografii narodowych. To właśnie w działaniach ponadnarodowych, realizowanych w ramach europejskiej współpracy, młodzież zainteresowana przyszłym rozwojem w branży audiowizualnej upatruje nie tylko swoją indywidualną przyszłość, ale także przyszłość europejskiego kina.

Każdy uczestnik “MOVE – Manufactory of Visual Education”, dzieląc się swym doświadczeniem i wiedzą przyczynił się do wzbogacenia wielokulturowego charakteru projektu. Oddolne stworzenie przez młodzież inicjatywy umożliwiającej im doskonalenie własnej pasji stało się realnym impulsem rozwoju dla przedstawicieli młodego kina europejskiego. Zaplanowany w ramach projektu program pozwolił młodym ludziom nie tylko na rozwijanie umiejętności twórczych, ale także pozyskanie praktycznych doświadczeń i informacji na temat procesu kreatywnej produkcji filmowej oraz relacji producenta kreatywnego z reżyserem, która w przeciwieństwie do tradycyjnej (nadrzędno-podrzędnej) relacji “producent – reżyser” jest relacją partnerską, w której młodzi filmowcy tworzą reżysersko-producenckie duety twórcze i wspólnie pracują nad rozwojem autorskich projektów filmowych.

Projekt  “MOVE – Manufactory of Visual Education” przyczynił się nie tylko do rozwoju wiedzy i doświadczeń na temat nowych modeli produkcji i realizacji filmowej, ale także rozwoju pasji i motywacji artystycznych oraz zwiększenia świadomości międzykulturowej i wzmocnienia europejskiego dialogu młodych filmowców. “MOVE” umożliwił im sprawne poruszanie się na europejskim rynku i pozwolił na podjęcie przemyślanej współpracy artystycznej – tym samym wpisując się w cele mobilności edukacyjnej programu ERASMUS+.

***

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska), Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy), CinemaHall (Ukraina)

Projekt „MOVE – Manufactory of Visual Education”   zrealizowano przy wsparciu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.