Młodzież z czterech krajów: Ukrainy, Polski, Francji oraz Malty, spędziła intensywny tydzień w inspirującym artystycznie i unikalnym kulturowo regionie Dolnego Śląska.

Głównym celem Visual Story Lab była międzynarodowa wymiana doświadczeń między młodymi adeptami sztuki filmowej, w szczególności scenarzystami i reżyserami. Wymiana doświadczeń między rówieśnikami to istota organizowanego wydarzenia.

W projekcie wzięło udział 15 osób z każdej organizacji partnerskiej – łącznie 60 młodych osób z Malty, Ukrainy, Francji i Polski w wieku 18-30 lat. Dobór uczestników był efektem oddolnej inicjatywy młodych ludzi zainteresowanych organizacją wspólnego projektu edukacyjnego skoncentrowanego wokół międzynarodowej współpracy młodych scenarzystów filmowych. Jedynym kryterium udziału w projekcie była ogólna motywacja do udziału w pracach koncepcyjnych i programowych oraz zaangażowanie na etapie przygotowania projektu. W projekcie wzięło udział 20 młodych osób pochodzących ze środowisk zmarginalizowanych społecznie (5 osób z każdego kraju), które ze względu na przeszkody natury ekonomicznej nie mogłyby uczestniczyć w międzynarodowym przedsięwzięciu na zasadach komercyjnych. Uczestnicy o mniejszych szansach wzięli udział we wszystkich elementach projektu na takich samych zasadach jak pozostałe osoby.

Projekt zainicjowała młodzież planująca związać swoją przyszłość z branżą filmową – głównie studenci szkół artystycznych, początkujący twórcy filmowi oraz filmowi pasjonaci posiadający podstawową wiedzę z zakresu scenopisarstwa. Wszystkich uczestników połączyła chęć twórczego zaistnienia na międzynarodowym rynku filmowym i rozwijania swoich artystycznych pasji. Tradycyjna ścieżka kariery scenarzystów zakłada budowanie osobistej marki i rozpoznawalności przy pomocy obiegu festiwalowego, który częstokroć pozostaje obiegiem zamkniętym lub skrajnie niedostępnym. Projekt zorganizowały osoby o szczególnie utrudnionym dostępie do międzynarodowych rynków filmowych, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, osoby mieszkające w regionach o trudnej sytuacji politycznej, czy pochodzące ze środowisk o niższym statusie materialnym. Szczególnie dla tych osób projekt stał się doskonałą ścieżką rozwoju kariery. Dla wszystkich uczestników kontakt z osobami pochodzącymi z różnych środowisk stanowił bogate źródło inspiracji, otwierające na nowe środki wyrazu i budujące zrozumienie dla innych grup społecznych, co także przyczyniło się do ich osobistego rozwoju i pozyskania nowych, twórczych kompetencji.

Projekt 2020-2-PL01-KA105-083014 jest dofinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.