Badania statystyczne i empiryczne polskiej kinematografii.

Badania obejmujące okres po 2005 roku (od wprowadzenia w życie ustawy o kinematografii), analizujące kierunki produkcji filmowej, gatunki, rynek producencki, przemiany własnościowe, źródła finansowania, koprodukcje filmowe, budżet oraz analizujące działalność instytucji centralnych w kinematografii i producentów.