Badania zjawisk, działań i procesów z zakresu edukacji i upowszechniania kultury.

Analiza oferty szkolnictwa artystycznego, festiwali, źródeł finansowania oraz organizacji i programowania wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji filmowej). Opracowanie danych statystycznych, badanie problemu nierównej dostępności (“kino bez barier”, audiodeskrypcja) oraz potencjału społecznego ogólnopolskich akcji społeczno-edukacyjnych.