Zapraszamy młodzież w wieku 16 – 19 lat do udziału w międzynarodowych warsztatach reportażu filmowego. Celem projektu jest stworzenie młodzieży z Polski i Ukrainy możliwości do nawiązania wzajemnych kontaktów oraz poznania kultur swoich krajów.

Tematem reportaży stworzonych przez uczestników będzie “tożsamość”, rozumiana w szerokim kontekście.

W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów i ćwiczeń praktycznych z poszczególnych dziedzin filmowych (scenariusz, reżyseria, organizacja produkcji, realizacja obrazu, montaż) oraz spotkania i wykłady mające na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką kraju sąsiada, historią lokalną i kulturą regionu. Uczestnicy warsztatów przez tydzień zrealizują własne reportaże, które zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas finału WAMA Film Festival w Olsztynie. Gośćmi tegorocznej edycji warsztatów będzie także młodzież z Włoch, Francji i Węgier.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy mają zagwarantowane zakwaterowanie w Olsztynie (w dniach 8 – 16 października) oraz wyżywienie (dwa posiłki dziennie).

Wypełniony FORMULARZ UCZESTNICTWA należy przesłać w formie elektronicznej (format: WORD/PDF), do dnia 26 września 2016 r., na adres:  biuro@filmforum.pl
W temacie maila należy wpisać: “Warsztaty Reportażu Filmowego 2016 – OLSZTYN”.

Podpisany oryginał FORMULARZA należy także przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2016 r. na adres:

Stowarzyszenie FILMFORUM
ul. Mińska 25 – bud. 8
03-808 Warszawa
(Soho Factory)

Wyniki rekrutacji będą dostępne po 1 października 2016 r.

Projekt “Polsko Ukraińskie Warsztaty Reportażu Filmowego” jest kontynuacją przedsięwzięcia zapoczątkowanego w 2015 roku. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą WAMA Film Festival w Olsztynie.

Organizator: FILMFORUM
Współorganizatorzy: CinemaHall INGO Ukraine oraz Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Projekt “Polsko-Ukraińskie Warsztaty Reportażu Filmowego w Olsztynie” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”

Do pobrania:

REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (format WORD)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (format PDF)

więcej informacji:
www.wamafestival.pl