WAMA Film Festival

WAMA Film FestivalMiędzynarodowy festiwal filmowy prezentujący filmy powstające w systemie koprodukcji.

Impreza jest umiejscowiona w Olsztynie. W skład programu festiwalowego wchodzą dwa konkursy filmowe, warsztaty prowadzone przez uznanych specjalistów oraz otwarte dla publiczności pokazy pozakonkursowe. Filmy i wydarzenia WAMA Film Festival oscylują wokół tematów związanych z multikulturowością, gdzie najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych.

Określona tematem multikulturowości misja wpisuje się w geograficzną i tradycyjną specyfikę województwa Warmińsko Mazurskiego. Temat Festiwalu przekłada się bezpośrednio na kryteria selekcji filmów konkursowych i repertuar przeglądów oraz wydarzeń towarzyszących np. paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich.

najbliższa edycja / termin:
4 -8 października 2022

więcej informacji:
www.wamafestival.pl