Młodzi filmowcy z Polski, Włoch i Ukrainy spędzą niezwykle owocnie zaplanowane dni warsztatowe. Podczas licznych spotkań i dyskusji będą mieli okazję nie tylko zgłębić zagadnienia branżowe, ale także nawiązać relacje, które w przyszłości maja szansę zaowocować nowymi projektami filmowymi!

Projekt „MOVE – Manufactory of Visual Education” to przedsięwzięcie poświęcone zagadnieniom z zakresu reżyserii i kreatywnej produkcji filmowej. Projekt bazuje na wzajemnej wymianie doświadczeń młodych, początkujących twórców, animując rozwijanie współpracy między młodymi debiutantami z poszczególnych krajów europejskich. 

Młodzi twórcy, uczestnicząc w dyskusjach i spotkaniach zaplanowanych w ramach projektu skoncentrują się na poszukiwaniu nowoczesnych i pionierskich sposobów wymiany wiedzy
i doświadczeń dotyczących procesu kreatywnej produkcji filmowej oraz poszukiwaniu mechanizmów wspierających te procesy w poszczególnych europejskich kinematografiach.

Zaplanowany w ramach projektu program umożliwi młodym filmowcom nie tylko rozwijanie umiejętności twórczych, ale także pozyskanie praktycznych doświadczeń i informacji na temat procesu kreatywnej produkcji filmowej oraz zasad budowania relacji pomiędzy producentem kreatywnym a reżyserem. 

Możliwość spotkania w Olsztynie będzie okazją do rozwoju ich wiedzy i doświadczeń na temat nowych modeli produkcji i realizacji filmowej, ale także wzmocnienia pasji i motywacji artystycznych oraz zwiększenia świadomości międzykulturowej i europejskiego dialogu młodych filmowców.

Szczegółowe relacje z działań projektowych dostępne będą na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

***

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska), Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy), CinemaHall (Ukraina) 

Projekt „MOVE – Manufactory of Visual Education”   zrealizowano przy wsparciu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.