Dorota Kozłowska-Woźniak

Dyrektor

Specjalista w zakresie organizacji finansowania i zarządzania projektami. Manager przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, animator kultury, organizator imprez. W latach 2018-2022 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego Instytutu KOSMOPOLIS, od września 2022 objęła stanowisko Dyrektora fundacji. Od 2013 nadzoruje działania organizacyjne i programowe związane z prowadzeniem lokalnych ośrodków edukacji kulturalnej. Doświadczenie w działaniach skierowanych do społeczności lokalnej zdobywała m.in. przy organizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie (Programu Aktywizacji Artystycznej Osób Starszych SCENA DLA SENIORA, Młodzieżowa Akademia Teatralna, Warsztaty Reportażu Telewizyjnego, „Pracownia A35” – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury, MASTERCLASS – Szkoła Filmowania). Jest organizatorem projektów ogólnopolskich, takich jak: Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu, WAMA Film Festival w Olsztynie i Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych CINEMAFORUM w Warszawie oraz międzynarodowych (Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii, Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie im. Krystiana Dulewicza, Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe w Grenoble, Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation), brała udział w opracowaniu i realizacji międzynarodowych wymian młodzieży w ramach programu ERASMUS+, koordynując działania logistyczne i programowe. Założycielka i menedżer Spółdzielni Socjalnej (2011-2012). Wieloletni instruktor imprez oraz kolonii dla dzieci i młodzieży, wychowawca pozaszkolny w latach 2005-2012. Opiekun stażystów w programie staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i programie Narodowego Centrum Kultury “Praktykuj w kulturze”.