dr Ewa Frączek-Biłat

Członek Rady Programowej

W życiu zawodowym balansująca między nauką a kulturą, w życiu prywatnym między Warszawą a Lublinem. Z wykształcenia filozof (chwilowo nawet nauczyciel akademicki – na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), z serca animatorka kultury, publicystka. Organizatorka imprez poetyckich, aktywna działaczka festiwali literackich (“Pikniki Poetyckie” w Warszawie i Krakowie, “Miasto Poezji” w Lublinie). Sporadycznie instruktorka warsztatów dziennikarskich i warsztatów creative writing, dla dzieci i nie tylko. Publikuje w Kwartalniku Literacko-Artystycznym “Szafa”.