dr Michał Oleszczyk

Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Michał Oleszczyk (ur. 1982) – doktor filmoznawstwa, adiunkt na wydziale Artes Liberales UW, dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni w latach  2014-2016. Krytyk filmowy i tłumacz, jego recenzje pojawiają się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w periodykach takich jak “Kino”, “Dwutygodnik” i “RogerEbert.com”. Laureat nagrody im. Krzysztofa Mętraka i stypendysta miesięcznika “Polityka”. W latach 2011-2013 programer i rzecznik festiwalu Off Plus Camera, którym zarządzał jako dyrektor artystyczny przy pierwszej edycji w 2008 roku. Autor książki Gorycz wygnania: Kino Terence’a Daviesa i współautor (wraz z Kubą Mikurdą) wywiadu-rzeki z Guyem Maddinem pt. Kino wykolejone. Prowadzi bloga “Ostatni fotel po prawej stronie”, który został wybrany Blogiem Roku w kategorii “Kultura” w konkursie Onetu w 2010 roku. Laureat nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii “Krytyka Filmowa”. Członek międzynarodowego stowarzyszenia krytyków filmowych FIPRESCI oraz Koła Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. W latach 2012-2015 działacz organizacji Polish Filmmakers NYC, promującej polskie kino w Nowym Jorku. Pracę magisterską na filmoznawstwie obronił w roku 2006 (dotyczyła ona analizy formalnej i tematycznej filmu Terence’a Daviesa “Kres długiego dnia”). Pracę doktorską, poświęconą twórczości krytycznofilmowej Pauline Kael, obronił w roku 2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim.