Maciej Dominiak

Członek Rady Fundatorów  Zastępca Dyrektora

Specjalista w zakresie organizacji finansowania i realizacji projektów (zarządzanie, monitoring budżetów, obsługa organizacyjno-finansowa). Autor programów szkoleniowych z zakresu edukacji filmowej. Promotor debiutów filmowych. Organizator festiwali filmowych, warsztatów, paneli dyskusyjnych, konferencji branżowych oraz międzynarodowych szkoleń dotyczących innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nowych mediów. Współtwórca „FILMFORUM” (w latach 2003-2005 Wiceprezes Zarządu, w latach 2005-2009 Prezes Zarządu, od 2010 roku Producent i Menadżer Projektów). W latach 2006-2010 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej LATERNA MAGICA (w latach 2010-2012 Dyrektor Artystyczny). Koordynator i konsultant projektów UE w branży multimedia/IT/ICT. Producent m. in. Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych, Europejskiego Festiwalu Młodego Kina, Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”, Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza, Festiwalu Polskich Filmów Niezależnych. Pomysłodawca ogólnopolskiego cyklu pokazów kina niezależnego „Cinema OFF” oraz konkursów scenariuszowych: Akson Studio & Filmforum.pl i „Nakręcone Teksty”. Koordynator techniczny 65. Światowego Festiwalu Kina Niezależnego UNICA. Dziennikarz („Cinema”, „Kino”). Związany z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Filmów Ukraińskich w Polsce). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagród Filmowych im. Jana Machulskiego. Absolwent Wydziału Historycznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Realizacji Telewizyjnej Ministerstwa Kultury. W 2019 r. otrzymał odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

← ZESPÓŁ