Pokaz specjalny filmu dokumentalnego Rona Howarda „Odbudować Paradise” poprzedził  debatę ekspertów „Zielony ład czy zniszczona ziemia” w czwartkowy wieczór podczas 7. edycji  WAMA Film Festival. Zagrożenia klimatyczne, ingerencja człowieka w naturę, a przede  wszystkim szanse powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia na czystą gospodarkę  o obiegu zamkniętym były tematami dyskusji nawiązującej do tegorocznego hasła  festiwalowego: ŚWIADOMOŚĆ. Współorganizatorem wydarzenia była Komisja Europejska.  

Rozmówcy zgodzili się, że najważniejsza jest inicjatywa obywatelska. Kluczowe w zmianie  świadomości społecznej są małe przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmiany codziennych  nawyków i upowszechniania postaw proekologicznych. Podkreślono także znaczenie edukacji nie  tylko wśród młodzieży, ale też kadry urzędniczej. Prof. Teresa Astramowicz-Leyk przypomniała,  że obserwując protesty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zainicjowała powołanie na Warmii  i Mazurach Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego. Start przedsięwzięcia opóźniła chwilowo  pandemia COVID-19. Uczestnicy debaty zgodzili się, że to samorządy powinny odgrywać istotną  rolę w polityce proekologicznej i w większym stopniu niż obecnie dysponować środkami  przeznaczonymi na ten cel. – Europejski Zielony Ład jest wielką i bardzo ambitną strategią  przebudowy gospodarki unijnej. Nie da się jednak go zrealizować bez zrozumienia i zaangażowania  ze strony najważniejszych przedstawicieli klasy politycznej. Kolejne sondaże jednoznacznie  pokazują, że to obywatele są bardziej świadomi jakim zagrożeniem są zmiany klimatyczne –  podkreśliła Izabela Zygmunt.

W dyskusji udział wzięli: prof. Teresa Astramowicz-Leyk, producentka filmowa Alex  Leszczyńska, prof. Zbigniew Szwejkowski, dr Spasimir Domaradzki oraz Izabela Zygmunt –  aktywistka organizacji CEE Bankwatch Network.

Europejski Zielony Ład to jedno z największych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan  Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu i degradacji środowiska oraz bardziej  efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym

Wszystkie wydarzenia WAMA Film Festival odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Podczas WAMA Film Festival obowiązywać będą wytyczne Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w  trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie. Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Festiwal współfinansują: Komisja Europejska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Partnerem logistycznym festiwalu jest Grupa JD Kulej Autoryzowany Dealer Marek Ford i KIA  w Olsztynie, a partnerem technologicznym BEIKS BiK Machulski.

Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „INTERFILMLAB 4.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.