Warsztaty są nowatorskim programem edukacji filmowej, realizowanym w oparciu o nowoczesne narzędzia audiowizualne i atrakcyjną formę filmowej reklamy społecznej. Koncepcja programowa wpisuje się w formułę edukacji pozaformalnej, wykorzystując film reklamowy jako narzędzie swobodnego dialogu międzykulturowego i wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie młodych ludzi pochodzących z różnych krajów. Kreuje za pomocą działalności kulturalnej pozytywne wzorce wśród młodzieży, w szczególności w środowiskach zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną, poprzez poznanie zagadnień i obszarów tematycznych istotnych dla społeczeństwa, odkrywanie nowych kultur, zwyczajów i stylów życia. Projekt umożliwi młodzieży z czterech krajów europejskich nawiązania wzajemnych kontaktów, dzięki rozwijaniu artystycznej umiejętności produkcji filmowej.

Bezpośrednie działania realizowane w ramach projektu zostaną zlokalizowane w Olsztynie. Wartością lokalizacji jest wieloetniczna koegzystencja oraz umiejętnie prowadzony dialog na styku różnych kultur i narodów, który można uznać za cechę charakterystyczną tego miasta. Struktura społeczna wielokulturowego Olsztyna to naturalne tło dla międzynarodowej wymiany młodzieżowej. Unikalna specyfika kulturowa Olsztyna była inspiracją do opracowania koncepcji całego przedsięwzięcia i elementem integrującym młodych ludzi z różnych krajów wokół idei projektu.

Proces wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń, podczas realizowanej wymiany młodzieży, będzie efektem szerokiego zakresu działań twórczych związanych z przygotowaniem krótkich reklam społecznych, w tym opracowaniem scenariuszy i samodzielną realizacją filmów reklamowych dotyczących wybranych przez uczestników zagadnień społecznych (takich jak tolerancja, walka z wykluczeniem, otwartość na inne kultury i grupy społeczne, przeciwdziałanie uprzedzeniom). W ramach projektu młodzież, wykorzystując narzędzia filmowe, skoncentruje się na wnikliwej obserwacji socjologicznej, zagłębi w sprawy trudne i ważne dla społeczności europejskiej oraz przeanalizuje problemy społeczno-kulturowe dotyczące krajów partnerskich.

W warsztatach weźmie udział 60 uczestników z Polski, Litwy, Francji i Ukrainy.
Główna część projektu – wymiana młodzieży – odbędzie się w dniach 8-14 października 2018 r. w Olsztynie.

Organizator:
Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Partnerzy:
KINOGRAPHE (Francja)
MENO AVILYS (Litwa)
CINEMAHALL (Ukraina)

Projekt “AdVenture – Youth Adventure in Social Advertising” jest współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+
Project number: 2018-1-PL01-KA105-050438