Gra edukacyjna dla młodzieży łącząca elementy rozrywkowe z aspektami edukacyjnymi.

Celem gry jest zapoznanie młodych ludzi z wybranymi dziełami filmowymi, tworzącymi kanon polskiego kina i uświadomienie miejsca oraz funkcji filmu w kulturze współczesnej w kontekście innych sztuk i środków komunikowania masowego.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów, uczestników dyskusyjnych klubów i kół filmowych, którzy pragną nie tylko pogłębiać, ale także na zasadzie zdrowej rywalizacji konfrontować swoją wiedzę z innymi graczami. Co istotne Gra jest skierowana bezpośrednio do młodych osób, co oznacza, że sami oni będą mogli wziąć udział w projekcie, bez konieczności angażowania w to nauczycieli, czy opiekunów.

Gra sprzyja animowaniu wzajemnych kontaktów między młodymi ludźmi, organizowaniu spotkań, wspólnych wyjść do kina, czy tworzeniu kół filmowych. Projekt nie tylko pogłębia wiedzę teoretyczną, ale także rozbudza pasję i twórczy potencjał uczestników.

najbliższa edycja / termin:

więcej informacji: