GIF – Grenoble International Film-meeting

GIF – Grenoble International Film-meeting to zlot młodych pasjonatów sztuki filmowej, umiejscowiony w studenckim mieście Grenoble we Francji. Udział w projekcie pozwolił 60 uczestnikom zdobyć specjalistyczną wiedzę filmową, wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami oraz zrealizować własne filmy krótkometrażowe, które zostały zaprezentowane publiczności podczas otwartej uroczystości finałowej.

Bardzo duże znaczenie dla projektu ma wielokulturowy charakter miasta Grenoble. Poza rodowitymi Francuzami, mieszka w nim również ludność napływowa, której odsetek rośnie z roku na rok. Wielokulturowy wymiar miasta sprawia, że nierzadko występują w nim konflikty, zwłaszcza między ludnością pochodzącą z krajów o skrajnie innych kulturach i światopoglądach. Międzynarodowy projekt filmowy przyczynia się do zniwelowania radykalnych postaw poprzez umożliwienie integracji uczestnikom wywodzącym się z różnych kręgów kulturowych. Intencją uczestników jest wspólna praca artystyczna, która umożliwi im lepsze zrozumienie siebie nawzajem i nawiązanie niepowtarzalnych relacji, wolnych od uprzedzeń oraz dyskryminacji na podłożu rasowym.

Młodzież uczestnicząca w zlocie Grenoble International Film-meeting wzięła także udział w 3. edycji programu szkoleniowego KINOGRAPHE, organizowanego we współpracy z Uniwersytetem Grenoble Alpes. Wykłady obejmowały zagadnienia dotyczące ogólnych wskazówek dla młodych twórców filmowych oraz wykorzystania muzyki w kinie. Dodatkowo, praktyczne warsztaty dotyczyły zasad posługiwania się kamerą i oświetleniem oraz rejestracji dźwięku.

Filmy zrealizowane przez uczestników Grenoble International Film-meeting można obejrzeć w serwisie internetowym YouTube.

GIF – Grenoble International Film-meeting odbył się w dniach 15 – 21 maja 2017 roku. Działania uczestników można śledzić na fanpage’u https://web.facebook.com/kinographe/

Czytaj więcej:
Filmowe Spotkanie u podnóży Alp
GIF – Grenoble International Film-meetings zakończony!

 

GIF – Grenoble International Film-meeting

organizers:
Association Les Arts du Spectacle (Francja)
Instytut KOSMOPOLIS (Polska)
CINEMAHALL INGO (Ukraina)
SZITAFILM KFT. (Węgry)

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+