Zakończył się międzynarodowy projekt – laboratorium innowacji w dziedzinie dystrybucji filmowej na rynkach europejskich, kształcący młodych producentów filmowych.

Intensywnie rozwijający się rynek sprawia, że modele zarządzania realizacją filmu ulegają przekształceniu. Zmienia się podejście do dystrybucji, udostępniania i promocji.
Umiejętność innowacyjnego i globalnego myślenia staje się niezbędna, dlatego szerzenie wiedzy z tego zakresu jest tak istotne.

W projekcie wzięły udział osoby stawiające pierwsze kroki w branży filmowej, zawodowo
zainteresowane produkcją, dystrybucją i promocją filmów. Wymiana młodzieży miała na celu kształcenie uczestników w zakresie promocji i sprzedaży dzieł audiowizualnych na intensywnie rozwijającym się rynku VoD. Projekt umożliwił uczestnikom zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń na polu międzynarodowej sprzedaży, obiegu festiwalowego, zasad współpracy z agentami sprzedaży, wykorzystywania europejskich platform dystrybucyjnych oraz budowania rozpoznawalności na rynku międzynarodowym.

W projekcie wzięły udział osoby z Polski, Francji, Malty, Włoch i Ukrainy oraz eksperci z
zagranicy, co umożliwiło międzynarodową wymianę praktyk. Dzięki doświadczonym
wykładowcom i praktykom branży filmowej poznali szeroki zakres tematów – od zagadnień
prawnych, poprzez specyfikę regionalnych platform VoD, po planowanie skutecznych
strategii promocyjnych filmów na rynkach europejskich.

Warsztatowicze ćwiczyli, jak najlepiej zaprezentować swój film, aby został pozytywnie przyjęty przez producentów. Kształtowali umiejętność budowania własnej marki i rozpoznawalności. Poznali wszystkie elementy, które powinien zawierać filmowy projekt od podstawowych, jak zarys fabuły, pomysł na obsadę, lokację akcji, poprzez opis ustawienia światła, atmosfery filmu, aż po plan produkcji, budżetu i dystrybucji.

Uczestnicy mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę w praktyce. Stworzyli swoje pitchingi
zachęcające potencjalnych producentów do nawiązania z nimi współpracy. Prezentowali je
przed pozostałymi uczestnikami oraz ekspertami.

Efekty pracy uczestników są dostępne online:

***

Organizatorem INTERFILMLAB 3.0 jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.

Partnerem krajowym programu edukacyjnego jest Warszawska Szkoła Filmowa, a branżowymi partnerami zagranicznymi: KINOGRAPHE (Francja), Cinemahall (Ukraina), Laboratorio dei Sogni (Włochy) oraz Malta Film Foundation (Malta).

INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Międzynarodowe działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.