INTERFILMLAB 3.0 – międzynarodowa wymiana młodzieży

Wymiana młodzieży przybierze formę laboratorium innowacji w dziedzinie dystrybucji filmowej na rynkach europejskich z wykorzystaniem kanałów 3-ciej generacji, jaką są platformy VoD. Osią tematyczną szkoleń i warsztatów będzie dystrybucja utworów audiowizualnych w sieci Internet oraz analiza szans i możliwości promocji na rynku międzynarodowym w kontekście intensywnego rozwoju tej formy rozpowszechniania produkcji filmowej.

Rynek VoD stał się sektorem rozwojowym i – zdaniem większości ekspertów – do niego właśnie należy przyszłość sektora audiowizualnego w XXI wieku. Postęp technologiczny, tańszy dostęp do legalnych źródeł, pojawienie się na polskim rynku globalnych platform VoD oraz zmiana przyzwyczajeń widowni prognozują istotne zmiany w strukturze polskiego rynku filmowego. Dystrybucja internetowa rządzi się jednak swoimi prawami, które nie przystają do powszechnych modeli wykorzystywanych do promocji i dystrybucji kinowej. Rynek filmowy stoi więc u progu rewolucyjnych zmian, które warto uważnie śledzić i reagować na pojawiające się trendy.

Zaplanowany w ramach INTERFILMLAB 3.0 program szkoleń i warsztatów dostarczy młodym filmowcom (przede wszystkim producentom, dystrybutorom i reżyserom) specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku VoD oraz możliwości wzmocnienia międzynarodowej promocji kina w ramach tego kanału dystrybucji.

Wymiana młodzieży INTERFILMLAB 3.0 zostanie przeprowadzona w Warszawie (6-10 listopada 2019 r.).

Więcej informacji:
interfilmlab.pl

***

Organizatorem INTERFILMLAB 3.0 jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.

Partnerem krajowym programu edukacyjnego jest Warszawska Szkoła Filmowa, a branżowymi partnerami zagranicznymi: KINOGRAPHE (Francja), Cinemahall (Ukraina), Laboratorio dei Sogni (Włochy) oraz Malta Film Foundation (Malta).

INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Międzynarodowe działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.