KINOGRAPHE – School of Filmmaking

Międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa skoncentrowana na wzajemnej wymianie doświadczeń i poznawaniu zagadnień dotyczących integracji i różnorodności społecznej współczesnej Europy oraz wartości wynikających z wielokulturowości.

Celem projektu jest wykorzystanie filmu jako narzędzia swobodnego dialogu międzykulturowego i wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie młodych ludzi pochodzących z różnych krajów. Sztuka filmowa stanowi swego rodzaju platformę upowszechniania wartości związanych z wielokulturowością, współpracą międzynarodową i pokojową koegzystencją różnych kultur i społeczności.

W ramach projektu młodzi ludzie samodzielnie opracowali szczegółowy program merytoryczny, zainicjowali działania twórcze związane z realizacją krótkich form filmowych oraz opracowali scenariusze i zrealizowali filmy krótkometrażowe dotyczące wybranych przez nich zagadnień związanych z  wielokulturowością.

Filmy zrealizowane przez młodzież:

 

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska)
Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy)
Szitafilm Kft. (Węgry)
Cinemahall (Ukraina)

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+

najbliższa edycja / termin:
10-16 października 2016 r.

więcej informacji:
www.wamafestival.pl