Młodzieżowa Akademia Teatralna

Cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu aktorstwa i reżyserii teatralnej prowadzony przez Mateusza Damięckiego (Kosmopolis) i Grzegorza Milczarczyka (Szkoła Machulskich).

Celem projektu jest zapewnienie młodym ludziom podstaw praktycznych i teoretycznych w zakresie prezentacji scenicznych, wystąpień publicznych i szeroko rozumianej autoprezentacji.

Należy przy tym podkreślić, że Akademia nie jest wąsko dedykowanym szkoleniem skierowanym wyłącznie do osób zainteresowanych działalnością artystyczną. Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych każdemu człowiekowi w codziennym życiu i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty pozwolą na przełamanie lęku przed wystąpieniami publicznymi, prezentacjami w grupie, podczas egzaminów ustnych czy rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą.

Data wydarzenia:

Więcej informacji: