Celem projektu jest wspieranie osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i z mniejszymi szansami, poprzez rozwijanie ich umiejętności i wyposażenie ich w innowacyjne, atrakcyjne dla młodzieży, kreatywne narzędzia i metody pracy, umożliwiających rozwój kompetencji miękkich.

Powszechnie uznaje się, że sztuka i teatr to doskonałe narzędzia do wyzwalania kreatywności, inicjatywy i rozwijania tych “miękkich umiejętności”, które są tak cenne i pożądane na rynku pracy.  Teatr i fotografia same w sobie są doskonałymi narzędziami, przydatnymi do rozwoju umiejętności miękkich, takich jak pewność siebie, inicjatywa, koncentracja, zarządzanie czasem, motywacja, komunikacja ustna i wizualna, komunikacja niewerbalna, myślenie niezależne i twórcze, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. “PhotoVoice” i “Theatre of the Oppressed” to dobrze ugruntowane i udokumentowane metody, oparte na pedagogice uczestniczącej Paulo Freire, które rozszerzają aspekty artystyczne i samorozwojowe o dialog społeczny, refleksję i postawę krytyczną grupy aby dokonać aktywnej zmiany w społeczności.

Fotografia uczestnicząca, PhotoVoice, jest metodą badania akcji łączącą fotografię z oddolnymi działaniami społecznymi i powszechnie stosowaną w dziedzinie rozwoju społeczności, zdrowia publicznego i edukacji. Theatre of the Oppressed to metoda wykorzystująca teatr jako środek promocji osobistych, społecznych i politycznych przemian. W spektaklu TO “Forum Theatre” publiczność staje się aktywna: jako “obserwatorzy-aktorzy” eksplorują, pokazują, analizują i transformują na scenie problemy i opresje rzeczywistości, w której żyją.

Celem projektu jest przekazanie 30 osobom pracującym z młodzieżą, pochodzącym z 10 krajów konkretnego zestawu narzędzi służących do rozwijania przedsiębiorczości młodzieży. Projekt obejmuje kurs szkoleniowy, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną umiejętność wykorzystania metod “PhotoVoice” oraz “Theatre of the Oppressed ” jako narzędzia do służących rozwijaniu przedsiębiorczości młodzieży.

Po szkoleniu uczestnicy i partnerzy stworzą lokalne wydarzenia na terenie swoich działań.

Pakiet informacyjny w języku angielskim
Dołącz do wydarzenia na Facebooku 

PARTNERZY:
Węgry: ANAMUH – Arts for Dialogue
Austria: AKS Noah Arbeitskreis Noah. Verein für Sozialpädagogik und Jugendtherapie
Grecja: Entefxis
Węgry: EGYESEK IFJUSAGI EGYESULET
Włochy: Associazione Work in Progress Netherlands: PLEK
Polska: Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji
Rumunia: Asociatia “TINERII VOLUNTARI – VALEA CALUGAREASCA”
Hiszpania: NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA
Turcja: INNOVATIVE EDUCATORS ASSOCIATION (Yenilikci Egitimciler Dernegi)
Wielka Brytania: THE ASHA FOUNDATION

Projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+