VIEW – Video Essay Workshops

Międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa skoncentrowana na wzajemnej wymianie doświadczeń i poznawaniu zagadnień dotyczących integracji i różnorodności społecznej współczesnej Europy za pośrednictwem sztuki filmowej. Genezą do stworzenia innowacyjnej koncepcji międzynarodowych warsztatów było przyjęcie założenia, że twórczą aktywnością w dziedzinie kinematografii jest nie tylko realizacja filmów, lecz także analiza i interpretacja dzieł filmowych, dzięki której poszczególne utwory zyskują pełnię swego oddziaływania w odbiorze społecznym.

Celem warsztatów będzie analiza filmów poświęconych zagadnieniom wielokulturowości, prowadzona przez młodzież za pośrednictwem innowacyjnych narzędzi, takich jak: “video-esej” i “video-recenzja”. Założenia programowe warsztatów wpisują się w formułę edukacji pozaformalnej, wykorzystując film jako narzędzie swobodnego dialogu międzykulturowego i wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie młodych ludzi pochodzących z różnych krajów. Film stanowi w projekcie skuteczną metodę upowszechniania wartości związanych z wielokulturowością, współpracą międzynarodową i pokojową koegzystencją różnych kultur i społeczności.

www.facebook.com/videoessayworkshops

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizatorzy:

Instytut KOSMOPOLIS – Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska)
Association Les Arts du Spectacle (Francja)
CinemaHall (Ukraina)
Viesoji Istaiga MENO AVILYS (Litwa)