CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych

Szkolenia, panele, warsztaty oraz przegląd konkursowy prezentujący światowe dokonania młodego kina.

Imprezie towarzyszą pokazy premierowe, koncerty, panele dotyczące nowych technologii w branży filmowej, specjalistyczne warsztaty filmowe oraz spotkania z wybitnymi artystami i autorytetami polskiego kina. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie wielowymiarowości zjawiska, które określamy mianem kina niezależnego i tego, jak kształtuje się ono w poszczególnych częściach świata.

Zadaniem projektu jest wskazanie odpowiednich dróg wszystkim tym, którzy chcą się nauczyć realizować filmy, doskonalić swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną w tym zakresie, znaleźć i wybrać odpowiedni sprzęt filmowy oraz nawiązać kontakty z przedstawicielami z branży.

najbliższa edycja / termin:
listopada 2017

więcej informacji:
www.cinemaforum.pl