Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO

Projekt społeczno-edukacyjny aktywizujący młodzież za pośrednictwem działań kulturalnych.

“KAMERALNE LATO” to przedsięwzięcie będące połączeniem rozbudowanych warsztatów filmowych dla młodzieży (wykłady teoretyczne i szkolenia praktyczne) z panelami dyskusyjnymi, otwartymi pokazami filmowymi, konkursami filmowymi oraz innymi innowacyjnymi formami edukacji.

Celem projektu jest podjęcie za pośrednictwem sztuki filmowej działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, wychowawców oraz lokalnych organizacji i instytucji. Idea projektu polega na wychowaniu młodzieży poprzez kontakt ze sztuką. Zadaniem projektu jest także wyrównywanie szans w dostępie do działań społeczno-kulturalnych młodzieży z mniejszych ośrodków, która pragnie rozwijać swoją kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji.

Film, a raczej jego tworzenie, jest doskonałą okazją by grupa młodych ludzi o różnej wrażliwości i doświadczeniach mogła spotkać się ze sobą i działać w jednym, wspólnym celu. Przekaz audiowizualny jest naturalną formą przekazu w erze cyfrowej i obrazkowej. Aby być skutecznym, trzeba sięgać po nowe metody komunikacji z młodymi ludźmi.

najbliższa edycja / termin:
2-8 lipca 2017

więcej informacji:
www.kameralnelato.pl