Podsumowanie dokonań filmowców działających poza systemem oficjalnej dystrybucji filmowej.

Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego to projekt polegający na prezentacji, promocji i uhonorowaniu najzdolniejszych młodych filmowców działających do tej pory poza głównym nurtem kinematografii.

Nagrody przyznaje OFFOWA AKADEMIA FILMOWA – gremium fachowców (filmowców, dziennikarzy i producentów), którzy wyłaniają zwycięzców na podstawie nominacji przyznawanych przez niezależne składy jurorskie czołowych polskich festiwali kina niezależnego.

Projekt jest istotnym przedsięwzięciem promującym polskie kino niezależne, które stało się niezwykle silnie rozwijającym się nurtem artystycznym. Celem projektu jest nie tylko zaprezentowanie najlepszych filmów i najbardziej utalentowanych debiutantów, ale także ukazanie wielowymiarowości zjawiska, które określamy mianem kina niezależnego i tego, jak kształtuje się ono w poszczególnych gatunkach filmowych, w jakim kierunku podąża i na ile może stanowić zaplecze (lub alternatywę) dla głównego nurtu polskiego kina.

najbliższa edycja / termin:
listopad 2022

więcej informacji:
www.janmachulski.pl